‘Vrijheid & Verwarring’ en ‘Tijd en eeuwigheid’

Zestig jaar geleden kwam er een ongekende beweging op gang die het religieuze leven in Brabant ingrijpend heeft veranderd. Kloosterlingen werden aangespoord om hun leven bij de tijd te brengen. Denk aan het vertalen van gebedenboeken, het houden van de liturgie in de volkstaal, het vervangen van habijten door eigentijdse kleding en er kwam ruimte voor gesprekken en vrije tijd. De tentoonstelling Vrijheid & Verwarring. Kloosterleven in de jaren '60 toont deze omwenteling in de kerken en de kloosters vanuit het oogpunt van zowel de kloosterlingen die binnen de kloostermuren leven als de kloosterlingen die in de samenleving werkzaam zijn, de actieve orde.