Liefde, trouw, huwelijk, seks, echtscheiding, samenwonen, opvoeding, gezin. Het zijn niet de geringste onderwerpen waarover komend najaar in Rome een synode plaatsvindt. Afgelopen najaar was er al een voorafje: een buitengewone synode, waaraan 250 bisschoppen uit alle windstreken van de wereld deelnamen. Ter voorbereiding van de tweede bijeenkomst heeft het Vaticaan een enquête laten uitgaan naar alle bisdommen, zodat straks ook het geluid van de basis te horen zal zijn in Rome. Wat hebben de Nederlandse bisschoppen met die vragenlijst gedaan? Niet genoeg vindt de Vereniging voor Pastoraal Werkenden van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De beroepsvereniging van pastores klom zelf in de pen.