Islam en vrouwenrechten vormen de rode draad in de carrière van Van Doorn. Op 9 maart jl. hield ze aan de Vrije Universiteit een rede over godsdienstvrijheid in Indonesië. Daarmee aanvaardde ze het ambt van hoogleraar Freedom of Religion or Belief aan die universiteit.