Eigenlijk wilde hij over iets heel anders schrijven. Maar toen was daar plotseling die merkwaardige VVD-motie over de politieke kleur van wetenschappers.  En die motie werd nog aangenomen ook. Erik Borgman, hoogleraar theologie, voelt zich gedwongen nog eens terug te komen op het onderwerp van zijn vorige column: onze omgang met de waarheid.