De kerk is er niet voor zichzelf maar voor de wereld. Het is dan ook niet erg voor de kerk dat zij in onze contreien in zo’n deplorabele toestand verkeert. Dat is erg voor ons. De kerk moet antwoorden op de noden van vandaag. Want zij bewaart een belangrijke overtuiging, namelijk: dat God ook nu toekomst openhoudt voor de wereld. Daarom presenteert Erik Borgman zijn nieuwste boek ‘Waar blijft de kerk’ als een liefdesverklaring aan dat vermaledijde instituut. “Met veel eruditie toont hij de diepte en breedte van de rooms-katholieke traditie."