Fake nieuws speelt een steeds grotere rol in de publieke opinievorming. Dat maakt nadenken over waarheid actueel, stelde filosoof en journalist Rob Wijnberg onlangs in een bijdrage in ‘de Correspondent’. Jammer dat Wijnberg zo weinig begrip heeft van een christelijke visie op waarheid. Erik Borgman is dominicaan, een religieuze orde die ‘de menselijke gerichtheid op waarheid’ tot levensmotto heeft gemaakt. De werkelijkheid draagt betekenis in zich. “Deze betekenis is een gave en de bron van deze gave, dat is wat wij God noemen.”