In Rome kwamen begin deze maand circa 250 bisschoppen uit heel de wereld samen om hun visie en pastorale beleid ten aanzien van huwelijk en gezin te bespreken. De bijeenkomst (een buitengewone synode) was ingelast door de paus Franciscus ter voorbereiding van een reguliere drie- of vierjaarlijkse bisschoppenvergadering (gewone synode) over hetzelfde onderwerp die voor 2015 gepland staat. Wat speelt er nu eigenlijk op zo’n mondiale kerkvergadering? René Grotenhuis ziet twee teams tegenover elkaar staan: het team van de 'waarheid' versus het team van de 'relatie'. Maar horen beide teams niet bij elkaar?