Als Emanuel Rutten één vraag aan God zou mogen stellen dan zou dat deze zijn: "God, weet U waarom U bestaat? Kent U de ultieme reden en laatste grond voor uw eigen bestaan?” Dát God bestaat, daarvoor zijn redelijke argumenten aan te voeren. Maar  waarom God bestaat, blijft voor ons mensen principieel onbeantwoordbaar. Dat neemt niet weg dat het redelijk is om te denken dat er laatste waarheden zijn, die wij weliswaar niet kennen, maar die het eigenlijke eerste beginsel van alles vormen, zelfs van God.