De tegenstelling tussen vrijzinnig en orthodox is kunstmatig, vindt Erik Borgman. Beide geloofshoudingen horen bij elkaar. Als theoloog wil Borgman nadenken over hoe God zich steeds opnieuw toont midden in ons bestaan. De ernst waarmee de orthodoxie God centraal stelt, is hem daarbij even lief als de vrijmoedigheid waarmee vrijzinnigen nieuwe wegen in slaan. Orthodoxie en vrijzinnigheid herkent hij in de spiritualiteit van zijn eigen dominicaanse traditie. Maar ook in die van de doopsgezinden, die hem onlangs uitnodigden voor een gasthoogleraarschap.