Wat vinden leerkrachten in het katholieke onderwijs belangrijk om aan hun leerlingen mee te geven? Tanja van Leeuwen onderzocht het in haar proefschrift. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het katholieke van katholieke scholen al lang niet meer staat voor 'kinderen invoeren in de kerkgemeenschap'. De identiteit is gelegen in het verlangen om waarden over te dragen. Opmerkelijk is dat de meeste leerkrachten tot de groep ongebonden spirituelen behoren en uit verschillen bronnen putten als het gaat om morele opvoeding. Daarom is het belangrijk dat de leerkrachten met elkaar in gesprek gaan over wat hen heilig is, concludeert Van Leeuwen.