Terwijl westerlingen in vakantietijd massaal over vreemde oorden uitzwermen, verdrinken vreemdelingen massaal in de Middellandse Zee in hun poging het Westen te bereiken. Het Westen heeft een problematische verhouding tot het vreemde, stelt René Grotenhuis. We willen het exotische bekijken, er ons over verbazenen, maar tegelijk ook weren uit onze leefwereld. Dat staat op gespannen voet met het ideaal van menselijke gelijkwaardigheid.