Laat niet alleen de Bijenkorf lichten ontsteken vanwege advent. Maar wees vooral ook zelf een lichtpunt. Ga niet in het donker zitten. Straal licht en interesse uit. De vier weken van voorbereiding op Kerst is een periode om bij de lijdende mens te zijn, om solidariteit handen en voeten te geven. Advent gaat over 'anderen verwachten'. Marinus van den Berg schreef een Adventgedicht. “Doe de lichten aan".