Hoe zou de Amerikaanse schrijfster en filosofe Susan Sontag (1933-2004), met haar immense analyse- en synthesevermogen, tegen de coronacrisis hebben aangekeken? Sontag was zeer geïnteresseerd in ziekte als cultureel fenomeen. Een interessant gedachte-experiment, vindt Eric Corsius. "In elk geval zou ze ons ermee confronteren, dat wij de werkelijkheid nog steeds voor de voeten lopen met onze zucht om haar te duiden en te interpreteren."