De herdenking op 4 mei heeft ook dit jaar weer de nodige controverses opgeleverd. Het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en het voormalige Nederlands-Indië lijkt een ingewikkelde zaak te zijn geworden. Dit is echter niet nodig, als wij bepaalde uitgangspunten hanteren. In deze bijdrage wil ik deze uitgangspunten op het spoor komen door de jaarlijkse dodenherdenking in het licht van de Joodse traditie te stellen. Wij zullen zien dat deze traditie ons drie punten aanreikt om de herdenking op 4 mei een heldere invulling te geven.