Vorige week preekte Erik Borgman over het koningschap van Christus (naar aanleiding van het kerkelijk hoogfeest van 'Christus Koning van het Heelal', 22 november). Wat is dat voor een koningschap? En wat is dat voor een macht die aan deze 'Koning van het Heelal' toekomt? Vreemd genoeg is dat geen overtreffende trap van de macht die wij in de wereld zien. Eerder gaat het om iets onweerstaanbaars dat voorbij de logica van het wapengekletter ligt. De ongehoorde macht om niet te vluchten, noch te vechten, maar om trouw te blijven aan ‘het ware licht dat elke mens verlicht’.