De politieke filosofie van de joodse Hannah Arendt (1906-1975) is actueler dan ooit, stelt Veronica Vasterling (Hunsel, 1955), die als wijsgerig antropoloog verbonden is aan de Radboud Universiteit. Niet voor niets was Arendts eerste boek Totalitarisme na de verkiezing van Trump terug te vinden in internationale bestsellerslijsten. Maar in de populaire omgang met haar werk wordt ze te vaak niet goed begrepen, waardoor er veel waardevols van haar filosofie verloren gaat.