De negentien Algerijnse martelaren worden ze inmiddels genoemd. Zaterdag 8 december jongstleden werden ze zalig verklaard. Al deze martelaren, mannen en vrouwen afkomstig uit een Europees land en allen lid van een orde of congregatie, weigerden uit solidariteit met de bevolking Algerije te verlaten, ondanks de terreur en de toenemende dreiging in de periode van de Algerijnse burgeroorlog (1991-2002). Hun 'dialoog tot in de dood' werd door sommigen bekritiseerd als naïef. Met de zaligverklaring legt de kerk echter het accent bij "de trouw van deze martelaren aan de vrede, waartoe God alle mensen inspireert."