‘De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind - dit hoor ik als een innig fluist’ren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduist’ren
alle warmte zou verstarren van binnen.’