Op 22 februari 2021 klonk het Vaticaan nog onverbiddelijk: homoseksuele relaties waren zondig en kwamen daardoor niet in aanmerking voor het sacrament van het huwelijk. Dat was nu eenmaal voorbehouden aan de verbintenis tussen man en vrouw. De Antwerpse bisschop Johan Bonny achtte deze verklaring toen dermate pijnlijk dat hij, naar eigen zeggen “boos en beschaamd”, zijn excuses aanbood via een opiniestuk in De Standaard. “Een leven vastzetten op één aspect en dan zeggen: als dat ene niet juist zit, is alles verkeerd? Dat kan niet.”