Hoe is het om te leven in een oorlogssituatie, in Sarajevo begin jaren negentig, in de door ISIS belegerde steden in Irak nu? Veel analyses tonen alleen wat er ontbreekt, maar zelfs in oorlogssituatie leiden mensen een eigen leven, onderhouden ze relaties, hechten ze belang aan waarheid, goedheid en schoonheid. Erik Borgman moet denken aan de schat in de akker uit het evangelie van Matteüs. Er is een verborgen leven in God, dat niet onmiddellijk aan de dag treedt, maar in het aan de dag tredende verborgen ligt en om onze aandacht vraagt.