Televisiebeelden en krantenfoto's doen ons graag geloven dat conflictgebieden plekken zijn waar iedereen met een geweer rondzwaait. Alsof in oorlogsgebieden alleen maar Barbaren wonen. René Grotenhuis zag met eigen ogen, dat verreweg de meeste mensen die in oorlogsgebieden wonen vredelievende burgers zijn die een goede toekomst nastreven. Bovendien signaleert hij dat mensen die als barbaars bestempeld worden interessante gedachten kunnen hebben,  zoals de omstreden VPRO-Zomergast Abou Jahjah. Een verwarrende gedachte voor wie de wereld indeelt in goed of fout.