“Je laten inspireren door meer dan één religie kan mooi zijn, maar een nadeel is dat het te veel lijkt op consumeren terwijl religie ook om betrokkenheid vraagt. Je gaat ergens voor. Dan gaat het niet alleen om wat je kunt krijgen, maar ook om wat je kunt geven”, zegt de nieuwe Theoloog des Vaderlands Almatine Leene, de eerste vrouwelijke predikant in de gereformeerd-vrijgemaakte kerk en mede-auteur van ‘Kerkgeschiedenis voor iedereen, Weten waar je vandaan komt’.