Meditatie gaat om stil worden, jezelf onder ogen komen, zonder oordeel. Navelstaarderij? In de christelijke meditatie is dat geenszins het geval. Wie christelijk mediteert komt bij de ander uit en bij liefdevolle ontmoeting. Voor meer informatie over christelijke meditatie kan men terecht bij de Levensboom, een zingevingspraktijk van theologe en geestelijk begeleider Mirjam Dirkx. In de tweede helft van 2016 biedt zij, samen met Joke Litjens, een leergang aan voor wie zich wil bekwamen in de begeleiding van christelijke meditatie.