Dat de Nieuwe Bijbelvertaling de hoofdletters voor verwijzingen naar God opnieuw invoert, valt te billijken daar deze beleefdheidsvorm voor het Opperwezen immers gepast is. Maar dat het met hoofdletters geschreven HEER is blijven staan, is onvergeeflijk. Het patriarchale en feodale van dit woord wordt helder wanneer het vervangen wordt door DAME of VROUWE.