De zeven hoofdzonden – hoogmoed, hebzucht, lust, jaloezie, vraatzucht, woede en luiheid – hebben door de eeuwen heen tot de verbeelding gesproken. Hoe zit dit in de huidige tijd? Zeven Tilburgse kunstenaars onderzoeken de actualiteit van het zondebegrip met de expositie ‘Zondaars?!’ (12 juni t/m 17 juli in Den Bosch). Op een dialoogavond, 24 juni, kunnen bezoekers via ‘gesprekstafels’ met elkaar in dialoog gaan. Ook kan men in biechthokjes de eigen zonden op schrift stellen. Bij het slotfeest wordt absolutie (kwijtschelding) verleend.