Dit zijn de vijf boeken die elk op hun manier een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de theologie in het afgelopen jaar. De winnaar van het Theologisch Boek van het Jaar 2020 wordt op 14 november bekendgemaakt tijdens de 10e Nacht van de Theologie, die dit jaar te beluisteren is via NPO Radio 5.

Oer

Binnen een maand na het uitkomen kreeg deze hervertelling van het scheppingsverhaal al de zesde druk en inmiddels is het boek bezig aan de tiende druk. In dit boek wordt de Bijbelse vertelling over God die de wereld heeft geschapen gecombineerd met wetenschappelijke bevindingen. “Binnen de grenzen van de protestantse heilsleer is Oer echter briljant”, schreef de Trouw-recensent. “Nog nooit is mij zo helder uitgelegd waarom God via Jezus zijn eigen schepping is binnengestapt.”Oer wordt verteld door schrijfster Corien Oranje, theoloog Gijsbert van den Brink en nanobioloog Cees Dekker.

Oer. Het grote verhaal van nul tot nu
Corien Oranje, Cees Dekker, Gijsbert van den Brink | Ark Media | 160 pagina’s | mei 2020 | € 14,99

Alle dingen nieuw

Theoloog Erik Borgman presenteerde dit jaar het eerste deel van een driedelige serie over theologie in de 21e eeuw. ‘Ik geloof dus dat het kan: schaamteloos en zonder terughoudendheid theologisch spreken en denken, en zo precies de eigen tijd en de eigen situatie in het hart treffen. God is in zijn liefde altijd al bij deze situatie, of we ons dit nu realiseren of niet’, zegt Borgman zelf over zijn boek. Volgens hem heeft de theologie zich te vaak gepresenteerd als het antwoord op een probleem. Maar theologie bevat geen antwoorden en kan God niet ondubbelzinnig tonen. Wat theologie wél moet doen? God aanroepen in deze werkelijkheid, is Borgmans antwoord. Geen makkelijk boek, wél uitermate relevant, vond de jury.

Alle dingen nieuw. Een theologische visie voor de 21ste eeuw
Erik Borgman | KokBoekencentrum | 304 pagina’s | mei 2020 | € 29,99

Waar is God in de crisis?

In het voorjaar – toen de coronacrisis in volle omvang was losgebarsten – kwam als vanzelf de vraag naar boven: wat heeft God met dit alles te maken? Theoloog Reinier Sonneveld onderzoekt in dit uitermate actuele boek deze vraag. Hij komt niet met makkelijke antwoorden, maar gaat aan de hand van Jezus’ kruiswoorden dieper op de hoofdvraag in. Daarbij kijkt hij niet alleen naar de crisis, maar ook naar een uitweg uit de crisis. ‘Een geslaagde poging om vanuit de crisis iets over God te zeggen. Het verdient hoe dan ook lof dat een theoloog de moeite neemt en er ook nog in slaagt om vanuit het hart van een actuele crisis te schrijven over God’, schreef de Trouw-recensent.

Waar is God in de crisis? En waar ben ik?
Reinier Sonneveld | Buijten&Schipperheijn Motief | 112 pagina’s | mei 2020 | € 12,50

Spiegelreis

Herman Koetsveld is dominee, Enis Odaci is moslim: in dit boek onderzoeken ze elkaars geloof. Herman gaat onder andere in gesprek met queer moslims en de imam van de Sultan Ahmet-moskee in Zaandam. Enis bezoekt onder meer de gereformeerde gemeente in Dordrecht en een benedictijns klooster. Met hun oprechte interreligieuze nieuwsgierigheid willen ze het alomtegenwoordige wij-zij-denken overstijgen, waarbij ze in één moeite door tonen hoe krachtig de persoonlijke ontmoeting kan zijn. ‘Een uitermate belangrijke exercitie’, aldus het juryrapport.  

Spiegelreis. Een moslim en een christen op reis door elkaars gelooof
Herman Koetsveld en Enis Odaci | KokBoekencentrum | 192 pagina’s | september 2019 | € 19,99

Katholiek in de republiek

“Een verrukkelijk boek dat leest als een schelmenroman die u niet gauw weg zult leggen”, stond in de Trouw-recensie te lezen over dit boek. Het is een studie die een totaalbeeld geeft van katholieken in de Lage Landen tussen 1570 en 1750. De staatkundige start van de noordelijke Nederlanden had voor de rooms-katholieken in deze contreien tot gevolg dat ze moesten samenkomen in schuilkerken en een belabberde positie in het publieke leven innamen. Juriste en historica Carolina Lenarduzzi laat in het rijk gedocumenteerde boek, dat is gebaseerd op een proefschrift, zien hoe het leven van het katholieke volksdeel er in die tijd uitzag.

Katholiek in de republiek, de belevingswereld van een religieuze minderheid tussen 1570-1750
Carolina Lenarduzzi | Van Tilt | januari 2020 | 476 pagina’s | € 28,50