Het is dit jaar honderd jaar geleden dat Edward Schillebeeckx (14 november 1914 - 23 december 2009) werd geboren. Hij was de bekendste twintigste-eeuwse theoloog uit Nederland die echter zijn leven lang bewust Vlaming bleef. Vorige week werd hij herdacht met een internationaal congres aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij van 1958 tot aan zijn emeritaat in 1983 doceerde. Hoogleraar Erik Borgman blikt terug op de vervlechting van zijn eigen theologische leven met dat van zijn leermeester.