Soms lijkt het 'ieder voor zich' als het om religie, spiritualiteit of levensbeschouwing gaat. Toch is er nog heel wat 'samen' te vinden. Kijk in je eigen buurt om de hoek en je vindt vrijwel zeker een of ander lokaal initiatief. Onder de noemer ‘Samen Lokaal’ brengt de Bezieling komende tijd beknopte portretten van lokale groepen. Vandaag Ekklesia Tilburg. Daar kun je terecht voor vieringen, voor een leesgroep, of gespreksavond. "Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, herkomst of levenswijze."