Stel: er had een camera bij het graf van Jezus gestaan. Had je hem dan kunnen zien opstaan? "Ik denk het eigenlijk niet”, zegt theologiedocent Henk Schoot. Toch, zo benadrukt hij, is er wel degelijk iets bijzonders gebeurd met Jezus na zijn dood, al kun je er nooit precies een vinger opleggen. “Door te sterven en te verrijzen heeft Jezus de dood overwonnen.” Aflevering 5 in de Volzinserie 'De geloofsbelijdenis' door Theo van de Kerkhof: de nederdaling ter helle en de opstanding (of verrijzenis) uit de doden. "Hij is niet dood, hij leeft."