Het zijn emotioneel turbulente tijden. Alle vanzelfsprekendheden in ons land lijken op losse schroeven te staan. Er is een identiteitscrisis op alle niveaus -  een zingevingscrisis zou ik het willen benoemen. Betekenisgevende verhalen die voorheen als vanzelfsprekend werden beschouwd, worden nu in twijfel getrokken. Denk aan het binaire onderscheid tussen ‘man’ en ‘vrouw’ onze ‘nationale identiteit’ en de mythe over ons hedendaags ‘onschuld’ aan de ellende die zich internationaal afspeelt. En wat te denken van onze Gouden Eeuw en ons ‘glorieuze verleden’.