Om de huidige crises en problemen op te lossen zijn ingrijpende systeemveranderingen noodzakelijk. De opvatting dat een betere wereld niet bij jezelf begint, acht ik echter veel te eenzijdig. De samenleving wordt vormgegeven door personen. Als zij hun opvattingen, gevoelens en gedrag veranderen zal ook de samenleving veranderen.