In dit artikel ziet u een eerste lijst van tien beste ‘reli-boeken’. Deze lijst is samengesteld door Gerard Prickaerts, bedrijfsleider van de boekwinkel van Klooster Wittem. In aanvullende artikelen zal een andere gast steeds twee titels van de lijst van Prickaerts verwijderen en twee nieuwe titels toevoegen. Een maand later zullen door weer een andere gast op deze lijst twee titels worden verwijderd en toegevoegd. In september 2023 hopen we zo – aan het eind van het jubileumjaar - een definitieve lijst te hebben van tien titels die allemaal in aanmerking komen voor ‘het beste reli-boek' van de laatste twintig jaar. De lezers van VOLZIN bepalen in oktober 2023 via een online of schriftelijke stemming welk boek dit zal zijn. In het najaar van 2023 zal de titel van dit boek tijdens een speciale bijeenkomst over het ‘religieuze boek’ worden bekendgemaakt.

Criteria

De actuele boeken in de startlijst en nieuw voor te stellen boeken voldoen aan de volgende criteria:

  • Het boek heeft een duidelijke link met religie, levensbeschouwing, spiritualiteit, zingeving of filosofie. Een boek over de geschiedenis van een bekende Nederlandse familie die toevallig gereformeerd is, maar waarover niets wordt verteld, is geen ‘reli-boek’.
  • Het boek hoeft niet per se een theologisch boek te zijn. Romans over een strenge religieuze opvoeding, een kinderkoran, een reisgids voor kloosterliefhebbers, De kracht van het nu van Eckhart Tolle of Eindeloos bewustzijn van Pim van Lommel vallen ook onder een ‘reli-boek’.
  • Het gaat om een Nederlandstalig boek, het boek mag een vertaling zijn.
  • Het boek is gepubliceerd in de periode januari 2000 – september 2022.
  • Het boek is qua inhoud niet discriminerend, stigmatiserend of racistisch.

De lijst van Gerard Prickaerts

De tien boeken van Gerard Prickaerts van de boekwinkel van Klooster Wittem hebben – hoe kan het ook anders – vaak te maken met óf kloosters óf de katholieke traditie óf monastieke spiritualiteit. In de lijst staan meerdere bestsellers. Van Het zwijgen van Maria Zachea – een ware familiegeschiedenis van Judith Koelemeijer werden honderdduizenden exemplaren verkocht. Overigens verscheen onlangs van haar een nieuw boek over Etty Hillesum. Het succesvolle boek van Fik Meijer over Jezus werd opvallend vaak op radio en tv besproken, onder andere in De Wereld Draait Door.

De bestseller van Wil Derkse, Een levensregel voor beginners - Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven werd tot nu toe tientallen keren herdrukt. Bestsellerauteur Anselm Grün staat in de lijst met De Stille Weg. De monastieke spiritualiteit in deze laatste twee boeken komt ook terug in drie andere boeken. Allereerst in Leven met wijsheid - Een biografie van Thomas Merton geschreven door Jim Forest die begin dit jaar overleed. De droom van Tibhirine - De erfenis van de zeven vermoorde trappisten van Ivo Dujardin was wellicht mede een succes vanwege de verfilming van het verhaal van deze broeders. In stilte - Een filosofie van de afzondering van Jan-Hendrik Bakker is niet een ‘kloosterboek’ maar gaat wel over de essentie van monastieke spiritualiteit. De overige boeken gaan over (in hun tijd) bekende of talentvolle mensen: Huub Oosterhuis, Jan van Kilsdonk en Mischa Hillesum.

1. De droom van Tibhirine - De erfenis van de zeven vermoorde trappisten | Ivo Dujardin

Het verhaal over en de achtergronden  van de moord op de trappistenbroeders in Algerije, eind jaren negentig. Veel  aandacht ook voor de spiritualiteit van  deze monniken van Tibhirine. 

2. In stilte - Een filosofie van de afzondering | Jan-Hendrik Bakker

De auteur van dit boek pleit Een pleidooi voor een  herwaardering van afzondering in stilte,  een toestand die in onze tijd als zonderling, zielig en ongezond wordt gezien. Aan bod komen diverse filosofen.

3. Het zwijgen van Maria Zachea – een ware familiegeschiedenis | Judith Koelemeijer

Dit boek vertelt de geschiedenis van de  familie Koelemeijer, een katholiek gezin  dat bestaat uit 13 kinderen waarvan er een  jong overlijdt.In tien jaar tijd gingen er  300.000 exemplaren over de toonbank.

4. Leven met wijsheid - Een biografie van Thomas Merton | Jim Forest

Een uitgebreide beschrijving van het  boeiende leven en werk van de monnik Thomas Merton van de hand van Jim  Forest, die Merton persoonlijk goed  kende. Forest overleed begin dit jaar.

5. Een levensregel voor beginners -  Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven | Wil Derkse

Deze bestseller van Wil Derkse zorgde mede voor een herwaardering van de Benedictijnse spiritualiteit in Nederland en Vlaanderen.

6. Jan van Kilsdonk - Portret van een hartstochtelijk pastor | Paul Begheyn

In dit boek komt jezuïet en studentenpastor Jan van Kilsdonk aan het woord via een collage van teksten, die licht werpen op de  veelzijdige facetten van zijn persoon en zijn  boodschap.

7. De Stille Weg - een ontmoeting | Anselm Grün

Uitvoerig interview met de Duitse bestseller- auteur Anselm Grün hij vertelt over zijn leven  en verbanden legt tussen bijbel, gelovige traditie  en het dagelijks leven. Het boek verscheen reeds in 2004, toen hij in Nederland steeds bekender werd.

8. Jezus – en de vijfde evangelist | Fik Meijer

Fik Meijer vertelt in zijn nieuwe grote boek  en bestseller over het waarheidsgehalte van  o.a. de geboorteverhalen van Jezus, de rol van  Maria van Magdala, de betekenis van exorcisme,  het geweld in Getsemane, de kruisdood als  ultieme straf en Jezus' opstanding uit de dood.

9. De Paus van Amsterdam - Biografie van Huub Oosterhuis | Marc van Dijk

Marc van Dijk beschrijft de vele controverses,  inzichten en wonderlijke paradoxen uit het  tachtigjarig leven van Huub Oosterhuis. Het boek verscheen eind 2013, toen Oosterhuis 80 jaar was.

10. Mischa’s spel - en de ondergang  van de familie Hillesum | Jan-Willem Regenhardt

Begin 2012 verscheen dit boek van  historicus Regenhardt over de broer  van Etty Hillesum: Mischa Hillesum  (1920-1943). Hij was een van de  grootste pianotalenten van ons land.