Wie (bijna) alles over het Tweede Vaticaans Concilie wil weten kan goed terecht bij het boek van Mathijs Lamberigts en Leo DeClerck. Voor breed publiek en met vaart geschreven, onpartijdig en met relativeringsvermogen, zo oordeelt Lodewijk Winkeler. “Beginnend met een ruime blik op de maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen die volgden op, en deels ook veroorzaakt waren door, de Tweede Wereldoorlog beschrijven zij de Werdegang van het concilie vanaf de aankondiging tot en met de afsluiting in 1965, nu vijftig jaar gelden.