Kennis van de grondtalen van de Bijbel is onontbeerlijk ‘voor de verkondiging van Gods grote daden,’ betoogt Hendrik van Deijk in Trouw (15 juni 2021). Het komt me voor dat een ongezonde dogmatiek de werkelijke grondtaal is waarvoor een lans gebroken wordt. ‘Verkondiging’ is het signaalwoord dat duidt op een exclusieve waarheid die beschermd moet worden door schriftgeleerden.