Het lijkt een vrij algemeen aanvaard idee: de islam als aanleiding voor meer intolerantie ten opzichte van homoseksualiteit. En hoe religieuzer een moslim is, zo wordt vaak aangenomen, hoe intoleranter deze is ten aanzien van homoseksualiteit. Volgens Glas en Spierings is de werkelijkheid genuanceerder.