Het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit in Haarlem is een ontmoetingsplaats waar je in gesprek kunt komen over wat je ten diepste beweegt. Bondig verwoordt het centrum zijn missie als volgt: “Niemand blijft graag alleen met wat haar of hem beweegt. Mensen zoeken mensen om mee te praten over God weet wat: leven, leegte, dood, verlangen, angst, hoop… Vandaar ons aanbod voor hen die een eindje met elkaar willen oplopen.” Zojuist verscheen het jaarprogramma 2015-2016: gesprekgroepen en bijeenkomsten rond film, literatuur, denkers, dichters en mystici, etc.