Diep van binnen weet ik het – dat ik gedragen word. Maar ik ben me er zo weinig van bewust, zegt Marga Haas.  De ziel weet het. Op de bodem  van je bestaan ligt een rijkdom opgeslagen die niet verder komt dan die diepte. Tenzij je zelf ernaar toe gaat en onder ogen ziet wat daar leeft.