Het boek ‘Uit liefde voor wijsheid’ van de Britse theoloog Andrew Davidson is verplichte kost voor de (amateur)theoloog, oordeelt recensent Taede Smedes. Niet dat het boek volmaakt is, maar het maakt goed duidelijk dat je in de christelijke theologie niet om de filosofie heen kunt. “Gods openbaring in de Bijbel en in Jezus van Nazareth mag het élan vital van het christelijk geloof zijn, de filosofie is het merg en been van de christelijke theologie.”