Hoe komt het toch dat de huidige tijdgeest zo populistisch is? René Grotenhuis wijst op een uit de hand gelopen identiteitsdenken. Steeds weer zijn er nieuwe groepen die speciale aandacht vragen en krijgen. Van lieverlee is de gewone burger zichzelf gaan zien als een vergeten groep van achtergestelden. 'Nu zijn jullie aan de beurt', beloven de populisten. Maar met een eigen-belang-eerst-houding bouw je geen samenleving op. De samenleving snakt naar politici die het algemene belang voorop durven stellen.