Nu de gevestigde religies aan betekenis inboeten, wordt spiritualiteit steeds meer een zaak van individuele creativiteit en improvisatie. Er liggen geen scenario’s en bijbehorende rituelen meer klaar voor de omgang met het Al dat ons omringt. Voor wie er een vorm voor wil vinden is het een persoonlijke queeste geworden, met een open eind, voortdurend in beweging, en met de kans dat je telkens van voren af aan weer moet beginnen.