De campagne startte maandag met de première van de documentaire Wie Gott uns schuf en de lancering van een manifest en de website outinchurch.de. De initiatiefnemers zijn betaalde en vrijwillige (voormalige) medewerkers van de Duitse katholieke kerk.

"De bisschoppen moeten wakker geschud worden zodat ze de kwestie niet meer kunnen negeren", zegt priester Frank Kribber in Der Spiegel. Hij is een van de 125 mensen achter de actie. “Als niemand openlijk naar buiten treedt, verandert er nooit iets in de kerk.”

Kribber vertelt dat hij lang heeft geworsteld met zijn geaardheid. “Een priester is niet homo”, dacht hij. Hij werkt als geestelijk verzorger in de gevangenis. Voor deze actie vertelt hij voor het eerst over zijn geaardheid. Hij heeft er inmiddels met zijn bisschop over gepraat en benadrukt dat zijn coming out niet betekent dat hij ook relaties zal aangaan. “De bisschop herinnerde me eraan dat het celibaat ongewijzigd blijft en wenste dat ik mijn werk goed zou blijven doen.”

Veel lhbti+’ers verlaten de kerk, soms met pijn in het hart. Anderen blijven, zoals Jens Ehebrecht-Zumsande, een van de organisatoren van de campagne. “Ik wil niet dat anderen mij vertellen dat ik er niet bij hoor.”

Kerkleer

“Dit zijn wij!”, begint het manifest. “Er wordt veel over ons gesproken. Laten we nu voor onszelf spreken.” De auteurs melden dat de kerk hen regelmatig heeft uitgesloten. Ook verwijzen ze kritisch naar het katholieke leergezag.

In het manifest staan enkele recente documenten van onder meer de Congregatie voor de Geloofsleer geciteerd. De katholieke leer “beweert onder andere dat we “geen goede relaties” kunnen opbouwen met andere mensen, dat we ons mens-zijn niet vervullen vanwege onze “objectief ongeordende neigingen” en dat relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht niet “op basis van de geopenbaarde plannen van God erkend kunnen worden”.”

Onacceptabel, vinden de auteurs van het manifest. “Dit belastert queer liefde, geaardheid, gender en seksualiteit en devalueert onze persoonlijkheid.” Ze noemen de kerkelijke leer rondom lhbti+ “verraad aan het evangelie”.

Veel lhbti+’ers zijn door hun bisschop of andere geestelijken gediscrimineerd en onder druk gezet hun geaardheid verborgen te houden. Wettelijk mogen werkgevers al lang niet meer op deze manier discrimineren. Dus vinden de mensen achter #OutinChurch dat ook de kerk daarmee moet stoppen.

Pierre Valkering

In de Nederlandse katholieke kerk probeerde priester Pierre Valkering drie jaar geleden het taboe op lhbti+ te doorbreken. In zijn autobiografie Ontkleed niet naakt staan vertelt hij over zijn 25 jaar als priester. Het was zijn coming out als homo.

Enkele korte passages in dat boek verhalen over zijn bezoek aan dark rooms en zijn verslaving aan porno. “Ik denk dat ik er verstandig aan doe ermee op te houden mijzelf wat betreft dat porno-kijken te veroordelen”, schrijft Valkering.

Bisschop Jos Punt besloot Valkering voorlopig te schorsen, omdat hij meende dat de priester zich niet aan zijn celibaatsgelofte had gehouden. Later werd Valkering ontslagen en moest hij gedwongen zijn pastorie in Amsterdam verlaten.