Journalist Ekke Overbeek deed drie jaar onderzoek naar wat deze paus deed in diverse misbruikkwesties in de jaren zeventig. Hij was toen nog aartsbisschop Karol Wojtyla van het Poolse Krakau. Een priester die actief was in zijn bisdom is in 1973 veroordeeld wegens misbruik. Wojtyla zou daarvan hebben geweten, maar hij greep niet in. Integendeel: hij plaatste de man over. Ook in andere misbruikzaken zou de toekomstige paus hebben weggekeken.