Hoe kijk je levensbeschouwelijk naar dementie? Een gevoelig onderwerp. In Trouw heerst daarover al enige tijd een discussie. Columnist en verpleeghuispastor Jean Jacques Suurmond ziet in dementie een teruggaan tot de kern van het mens-zijn. Hij wordt in die opvatting fel geattaqueerd door verpleeghuisarts en filosoof Bert Keizer. En levenskunstfilosoof Joep Dohmen vindt: “Suurmond speelt gevaarlijk spel.” (zie kader). Ook theoloog Marcel Poorthuis mengt zich in de discussie. Religie herbergt een waardevol idee: “Het mysterie van de mens valt niet samen met zijn biologische conditie.”