“In mij opende zich een ontzagwekkende ruimte, een kosmische openheid, een gigantisch niet-weten, waarin alles wat ik meende te weten, dacht en  geloofde niet meer was dan minuscule drijfhoutjes. ” Lisette Thooft maakte onlangs een psychedelische trip: “een buitengewoon indrukwekkende, bevrijdende en mystieke belevenis”, schijft ze. Kern van haar therapeutische beleving: alles mag er zijn in die onmetelijke ruimte die tegelijk waarheid en liefde is. Ook de pijn. Juist de pijn.