VOLZIN geeft regelmatig een overzicht van recent verschenen boeken over religie, zingeving en levensbeschouwing. Welke staan op uw verlanglijstje?

Mozes’ nalatenschap - Mensenrechten in historisch perspectief
Herman M. van Praag

Elke fatsoenlijke samenleving respecteert algemene mensenrechten, zoals onder andere vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Maar waar ligt de bakermat van het idee dat de mens grondrechten heeft en waar werden ze voor het eerst nader gespecificeerd? In de christelijke wereld werd eeuw na eeuw geleerd dat ze te vinden zijn in de Bijbel, met Jezus als woordvoerder. In meer seculiere kring worden vooral de verlichtingsdenkers als voornaamste inspiratiebron gezien, met als brandpunten de Amerikaanse en Franse revoluties. Van Praag betoogt dat fatsoen en rechtsregels hand in hand gaan. Hij voert ons langs historische gebeurtenissen en documenten om te tonen dat de basis voor algemene mensenrechten te vinden is in de Thora. Opgetekend door Mozes, de grootste sociale hervormer aller tijden.

Damon, 264 blz., € 24,90

Theater voor engelen - Het leven als een religieus experiment
Tomáš Halík

Mensen zijn geen engelen: ze kunnen het mysterie van het leven en het geloof niet in zijn geheel overzien. Dat betekent niet dat we uit eerbied voor dit geheim daarin dan maar moeten berusten. Tomáš Halík nodigt ons uit het geloof als een levensexperiment op te vatten en de openheid van onze geest in te zetten. In dit indringende boek spreekt Halík niet alleen overtuigde christenen aan, maar ook atheïsten en mensen die op zoek zijn naar zingeving. Want God zoekt de mens vaak op in de stilte en in het verborgene, zonder dat iemand het zelf merkt. Halík probeert deze ontmoetingen op het spoor te komen en beschrijft die als een voortdurende dialoog met God.

KokBoekencentrum, 224 blz., € 22,50

Drijfveren – Kierkegaard over angst liefde vertwijfeling geloof
Andries Visser

Wat drijft je, wat beweegt je, bij wat je doet, bij de manier waarop je leeft? Zulke vragen zijn niet zo eenvoudig te beantwoorden, maar ze raken wel de kern van ons leven. Vaak genoeg hebben onze diepste drijfveren te maken met achterliggende emoties, zoals angst, liefde, geloof of vertwijfeling. Over elk van deze vier ‘drijfveren’ schreef de Deense filosoof Søren Kierkegaard een heel boek, soms zelfs meerdere. Aan de hand van Kierkegaards ideeën brengt de schrijver op een eenvoudige manier die drijfveren onder woorden, zodat wat hijzelf van Kierkegaard geleerd heeft voor anderen eveneens van nut kan zijn. Zelfs wie al bekend is met het werk van Kierkegaard, zal verrast worden door de frisheid van presentatie en de verscheidenheid aan invalshoeken die hier geboden wordt.

Damon, 248 blz., € 19,90

Wat maakt gelukkig?
Thomas van Aquino

Wat maakt gelukkig? Een grote vraag, eeuwenoud maar altijd nieuw. Een vraag die brandt in het hart van ieder mens, soms als laaiend vuur, soms als kalme waakvlam. Een vraag die zich niet terzijde laat schuiven, maar gesteld, besproken, beantwoord wil worden. Een vraag die voor Thomas van Aquino aan het begin stond van een intellectuele zoektocht naar de zin van het leven. In dit boek deelt hij zijn vondsten en geeft hij antwoord op de vragen: wat is het geluk, wat is ervoor nodig en kunnen we het bereiken? Vertaling en toelichting door Niko Schonebaum

Damon, 192 blz., € 19,90

Van de boom leren - Politiek en mystiek in de theologie van Dorothee Sölle
Andreas Wöhle

Andreas Wöhle schreef met ‘Van de boom leren’ een boek over de theologie van Dorothee Sölle. Haar overtuigingen zijn onlosmakelijk verbonden met het werkelijke leven. Ze werd actief in de politiek en sprak zich uit tegen het consumentisme, het onrecht in de derde wereld en alles wat machtig is op kosten van kleinen en zwakken. Haar theologie blijft op fascinerende wijze tot vandaag de dag herkenbaar en voelbaar. Lees via deze link een gratis fragment uit het boek.

KokBoekencentrum, 112 blz., € 14,99