Op 2 maart 2021 valt bij alle leden en vrienden van de Remonstranten de bezinningsbrief Ik laat je niet alleen. Remonstrantse bezinningsbrief over polarisatie en ‘het vergeten wij’ op de mat.  De bezinningsbrief is voor de Remonstranten het startpunt van een bezinning dit jaar op het thema ‘polarisatie en het tegengaan daarvan’. Zij nodigen daartoe een ieder uit om het thema te bespreken en daadwerkelijk activiteiten te ondernemen die mensen dichter bij elkaar brengen.