Dat slachtoffers of hun directe nabestaanden aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding is als redenering simpel en overtuigend. Toch haakt er iets bij René Grotenhuis als het gaat om de schadevergoeding aan afstammelingen van slaven. "Wie kijkt naar de enorme schade die olie en gaswinning en de winning van delfstoffen met zich meebrengt in landen op het Zuidelijk Halfrond zou zich moeten realiseren dat het vraagstuk van compensatie hoogst actueel is." Maar misschien vinden we het makkelijker ons te buigen over de wandaden uit het verleden dan over de wandaden van vandaag.