In 1995 verscheen het boekje Een ver-Urkte Israëliet, het levensverhaal van Japien de Joode. ‘Japien de Joode’ was Israël Samuel Kropveld die met zijn vrouw Hendrika de la Penha en jongste dochter Lea tijdens de Tweede Wereldoorlog op Urk woonde. Het boekje is de samenvatting van een onderzoek dat ik deed, naast mijn studie aan de Theologische Universiteit in Kampen (ThUK).