Eleonora Hof is evangelisch opgevoed en cum laude afgestudeerd in de theologie. Twijfel heeft ze nooit gekend. God is liefde en in Jezus komt hij ons nabij: “Die diepe identificatie met de menselijke conditie tot in lijden en dood, vind ik geweldig. En dat is dus onze God!” Geloof is voor haar "ongelofelijk positief: het geeft intense rust en vrede en biedt tegelijk een profetische oriëntatie.” Deel 3 uit de interview-serie ‘Jonge Denkers’, door Theo van de Kerkhof, eerder gepubliceerd in Volzin magazine.