Nu religie niet zomaar blijkt te verdwijnen uit de moderne samenleving, maar eerder van gedaante verandert, dringt zich de vraag op wat de plaats is van het christelijk geloof en de traditionele kerken. In dat kader verschijnen er de laatste tijd de nodige publicaties. Een daarvan is het boek ‘Van macht ontdaan’ van Bezielingcolumnist René Grotenhuis. Om ruimte te maken voor actuele vormen van kerk en geloof zullen we vertrouwde institutionele ankers moeten loslaten, zo luidt zijn stelling.